Praten doet geen pijn

Handboek bespreekbaar maken huiselijk geweld in allochtone kring

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Praten doet geen pijn

In het project 'Praten doet geen Pijn' werkten 8 organisaties samen om huiselijk geweld bespreekbaar te maken onder Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen en Arubanen. Hierbij werden verschillende methodieken ingezet, waaronder radioprogramma's, Homeparties, psycho-educatie, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten, expertmeetings, trainingen, films en documentaires. Dit handboek beschrijft de aanpak en het verloop van de verschillende projecten die zijn uitgevoerd, en biedt concrete handvatten en tips voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Auteur:Serkei, B.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2005
ISBN:9072127544
Aantal pagina's:132