Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap

Noodzaak, doel en effectiviteit van preventieacitviteiten: overzicht programma's en materialen

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap

Via een desksearch heeft TransAct, binnen en buiten de gehandicaptensector, preventieprogramma's en -materialen geïnventariseerd in Nederland en vlaamstalig België en een en ander gebundeld. Met dit overzicht wordt getracht professionals in zowel zorg- en dienstverlening als binnen onderwijs en dagbesteding te stimuleren preventieactiviteiten vorm te geven die aansluiten bij de leeftijd, handicap, ontwikkelingsniveau en diverse achtergronden van de doelgroep waarvoor zij werken.

Auteur:Lammers, M.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2005
Aantal pagina's:106 + bijlage
Downloads
Preventievanseksueelmisbruik
Kennisdossier