Prikkels en organisatievormen voor sociale (wijk)teams

Handelen in elkaars belang. In 5 stappen naar een optimale samenwerking

publicatie - juni 2015

Samen komen tot samenwerking
Door het in beeld brengen van belangen, taken, risico’s en prikkels, ontstaat automatisch een beeld
van de optimale samenwerkingsvorm. Om die samenwerkingsvorm verder in te vullen, kijk je vervolgens naar de mandaten, taken en afspraken die er moeten komen. De organisatievorm is het resultaat van de analyse, en is niet het vertrekpunt.

Het stappenplan bevat vijf stappen:
1. In kaart brengen van belangen van gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, bewoners en wijkteams
(2. In kaart brengen van taken en risico’s van deze partijen
3. Identificeren van tegengestelde belangen of ongewenst gedrag
4. Benoemen van prikkels om te zorgen dat partijen gaan handelen in elkaars belang
5. Vinden van een geschikte organisatievorm.

Uitgever:VNG
Jaar van uitgave:juni 2015
Aantal pagina's:9