Professionally speaking

Challenges to achieving equality for LGBT people

publicatie - maart 2016
Professionally speaking

Achterhaalde beelden dat homoseksualiteit en transseksualiteit een ziekte of psychiatrische aandoening zijn, komen nog steeds voor bij professionals in Europa. In Nederland is dat vermoedelijk niet aan de orde. Maar er is ook in Nederland aandacht nodig voor het verbeteren van bewustwording, kennis en vaardigheden bij zorg- en onderwijsprofessionals over seksuele oriëntatie, genderidentiteit en gender expressie. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een door de Fundamental Rights Agency (FRA) uitgevoerd onderzoek in 19 EU landen, waaronder Nederland. Het onderzoek richtte zich op de rol van politie, beleidsambtenaren, gezondheids- en onderwijsprofessionals. De bevindingen zijn gebaseerd op honderden interviews in Europa en 53 interviews met Nederlandse professionals.

Auteur:European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Uitgever:European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Jaar van uitgave:2015
ISBN:978-92-9491-007-3
Aantal pagina's:100

Bron