Project Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven

publicatie - september 2015

Bewonersbedrijven zijn kleine ondernemingen, gerund door en voor buurtbewoners. Zij kunnen de buurt een fikse impuls geven. Bewonersbedrijven zijn in Nederland sterk in opkomst en veelbelovend maar hebben vaak nog last van kinderziektes. Het vinden van een succesvol verdienmodel is lastig en starre wetgeving is vaak fnuikend. Gemeenten lijken nog niet klaar voor omgang met bewonersorganisatie van onderop. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de TU Delft in dit rapport

Auteur:R. Kleinhans; W. Doff;  A. Romein;  M. van Ham
Uitgever:TU Delft
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:140

Bron