Quickscan sociale wijkteams

publicatie - oktober 2013

In veel gemeenten zijn experimenten en/of pilots gestart rondom het fenomeen van “sociale wijkteams”. Hiermee willen gemeenten komen tot 1 toegangspoort (integrale toegang) voor zorg en ondersteuning. De sociale wijkteams richten zich op het vergroten van zelfredzaamheid, participatie, toename gezondheid, veiligheid, terugdringen werkloosheid en mensen met schulden en voorkomen van duurdere zorg en ondersteuning. De wijkteams zijn een nieuwe vorm van basiszorg voor volwassenen die het leven tijdelijk niet op eigen kracht aankunnen. In deze quickscan is op zoek gegaan naar de basiselementen van de ontwikkeling van de sociale wijkteams en de specifieke accenten van een aantal gemeenten.

Auteur:Popta, J. van; Kokke, V.
Uitgever:JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:16

Bron