Op de rails

Ambulante hulp aan gezinnen met huiselijk geweld problematiek

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Op de rails

Vrouwenopvang Zuid-Holland heeft een ambulant hulpaanbod ontwikkeld voor gezinnen waarin huiselijk geweld een rol speelt. In deze methodiek wordt de werkwijze beschreven. Het bevat onder andere een beschrijving van de aanpak, de in te zetten instrumenten en werkvormen alsmede voorbeelden van een hulpverleningscontract, veiligheidsprotocol, intakeformulier en een evaluatieformulier.

Auteur:Meintser, N.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2005
Aantal pagina's:37
Downloads
Op de rails