Rainbows & refugees

Verkennend onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen

publicatie - november 2016
Rainbows & refugees

Uit het onderzoek blijkt dat interventies om LHBT-acceptatie onder vluchtelingen te vergroten soms niet of zelfs averechts kunnen werken. Dat betekent dat de houding onder deze groep eerder negatiever dan positiever wordt. Daarom is het essentieel dat gemeenten, die de voorlichtingen vaak organiseren, goed nadenken over de manier waarop ze voorlichting voor asielzoekers organiseren. In het rapport worden meerdere methoden onder de loep genomen en de do's en don'ts voor de voorlichting op een rij gezet. Het onderzoek steunt op twee pijlers: wetenschappelijke empirische literatuur en tips van professionals en deskundigen die tijdens een expertmeeting zijn verzameld.

Auteur:H. Felten
Uitgever:KIS, Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:70

Bron