Realistic evaluation

publicatie - januari 1997

De auteurs nemen de huidige evaluatiepraktijken onder de loep en introduceren een nieuwe benadering, 'realistic evaluation' die meer bruikbare resultaten moet opleveren. De naam weerspiegelt de fundering in de realistische wetenschapsfilosofie, de overtuiging dat interventies gericht zijn op reële problemen en niet op louter sociale constructies, en het streven naar ontwikkeling van aanpakken die daadwerkelijk bijdragen aan verbeteringen.

Auteur:Pawson, R.; Tilley, N.
Uitgever:Sage Publications Inc.
Jaar van uitgave:1997
ISBN:9780761950097
Aantal pagina's:256