Het recht om te weten

Voorlichting huiselijk geweld aan deelnemers inburgeringstraject: Handboek voor docenten, trajectbegeleiders en maatschappelijk werkers

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Het recht om te weten

Met behulp van dit handboek kan tijdens de inburgering voorlichting gegeven worden over huiselijk geweld. Het is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de inburgering van nieuwkomers en oudkomers in Nederland. In het eerste deel staat de voorbereiding centraal. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de samenstelling van de groep en voorlichting van mannengroepen. Het tweede deel gaat specifiek in op de lessen en de werkvormen. Het derde deel (de bijlagen) bestaat uit inhoudelijke basisinformatie.

Auteur:Bakker, H.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2005
ISBN:9072127536
Aantal pagina's:118