Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging. Alternatief voor regeerakkoord

Gezamenlijke brief aan de staatssecretaris van Rijn van ActiZ , CG-Raad, LOC, Per Saldo, CSO, Platform VG en de NPCF over de ouderenzorg van de toekomst.

publicatie - februari 2013

In de gezamelijke brief wordt een plan voorgesteld waarbij mensen door persoonsvolgende bekostiging veel meer invloed hebben op de manier waarop ze zorg en ondersteuning krijgen. In deze visie staat de kwaliteit van leven centraal. Bovendien wordt overbodige of ondoelmatige zorg, onnodige versnippering en bureaucratie tegengegaan. Als het kabinet aan deze voorwaarden kan voldoen, gaan zorgorganisaties akkoord met de voorgestelde bezuinigingen van € 3 miljard in de ouderenzorg.

Auteur:ActiZ, CG-Raad, LOC, Per Saldo, CSO, Platform VG en de NPCF.
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:5 p.
Trefwoorden