De regierol van gemeenten nader bekeken

Een theoretisch empirische analyse van de literatuur

publicatie - januari 2010

In nieuwe wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), krijgen gemeenten vanuit de landelijke overheid steeds vaker een regierol toegewezen om oplossingen te vinden voor lokale vraagstukken. Over de betekenis en invulling van de gemeentelijke regierol bestaat echter veel onduidelijkheid. In dit artikel is conceptanalyse gebruikt om vanuit de bestuurskundig wetenschappelijke literatuur een antwoord te formuleren op de vraag: wat is regie?

U kunt het artikel downloaden van de website van Boom Lemma Uitgevers.

Auteur:Luijkx, K.; Span, K.;l Schols, J.; Schalk, R.
Uitgever:Tijdschrift: Bestuurskunde
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:p. 92 -100

Bron

Tijdschrift: Bestuurskunde 
Jaargang:  Nummer: 1
Jaar: 2010
Pagina’s: p. 92 -100