Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector

publicatie - september 2013
Afbeelding bij Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector

Dit onderzoek is onderdeel van de Rijksbrede aanpak Loverboyproblematiek vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Een van de maatregelen uit deze aanpak is een structureel betere registratie van de aantallen en kenmerken van de slachtoffers van loverboys.

Dit rapport draagt bij aan beter zicht op de omvang en de aard van deze problematiek in de jeugdzorg. Daarnaast doen de onderzoekers de aanbeveling dat registratie van loverboyproblematiek door de Raad voor de Kinderbescherming mogelijk is door een relatief kleine aanpassing van hun ICT-systeem.

Auteur:Deth, A.; Repetur, L.; Storms, O.;
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:41
Downloads
Rapport inventarisatie cijfers slachtoffers loverboys