Renoveta perpetua - (Dis)continuïteit in sociaal beleid

In: Beschouwingen over de sociale sector / redactie R.P. Hortulanus, J.E.M. Machielse

publicatie - januari 2003

Het Nederlandse welzijnsbeleid is altijd beheerst door het principe van de permanente vernieuwing. Maar ondanks alle teksten over 'innoveren' en 'vernieuwen', wordt al decennialang gebruikgemaakt van een uitermate stabiel gedachtengoed.  Het is jammer dat nieuwkomers niet profiteren van de lessen van hun voorgangers.

Auteur:Engbersen, R.
Uitgever:Elsevier Overheid
Jaar van uitgave:2003
ISBN:9059018761
Aantal pagina's:P. 19-29