RespectEER, docentenhandboek

publicatie - januari 2009
Afbeelding bij RespectEER, docentenhandboek

Dit handboek is voor docenten van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is ontwikkeld in het kader van het project 'RespectEER'. Doel van dit project is om de problemen van leerlingen die kunnen spelen bij het leven in twee culturen te bespreken. Kwesties als partnerkeuze, maagdelijkheid en (homo)seksualiteit kunnen voor veel conflicten zorgen met de ouders. Movisie wil jongeren handvatten bieden om hiermee om te gaan. Het handboek geeft ideeën voor werkvormen die kunnen worden gebruikt om een discussie of gesprek op gang te brengen. De meeste oefeningen zijn redelijk eenvoudig, andere wat complexer of gericht op een bepaald schoolniveau.

Bij het boek hoort ook een handreiking: 'Aanpak eergerelateerd geweld in het onderwijs'. Deze geeft leerlingbegeleiders en andere vertrouwenspersonen in het onderwijs concrete handvatten bij (dreiging van) eergerelateerd geweld tegen een leerling. Welke vragen kun je haar/hem stellen? Welke adviezen geef je? Wat juist wel of niet te doen? De handreiking is hieronder te downloaden.

Auteur:Bakker H., Felten H.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:Juni 2009
Downloads
Aanpak_eergerelateerd_geweld_onderwijs
Docentenhandleiding RespectEER