Resultaten boeken - meer dan interventies

Studierapport voor Resultaten Scoren

publicatie - januari 2012

Dit rapport is een poging om meer inzicht te verkrijgen in het belang van niet specifiek aan een interventie gerelateerde factoren (nauwkeuriger: determinanten en mechanismen) die van invloed zijn op het resultaat van een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg inclusief de verslavingszorg. Het accent ligt op de therapeutische relatie maar de bevindingen hebben betekenis voor alle mogelijke relaties in de zorg die er op zijn gericht herstel te bevorderen. Naast een presentatie van bevindingen uit de literatuur wordt beredeneerd waarom dit thema, en de uitkomsten van de studies die hier worden aangehaald, meer aandacht moeten krijgen.

Uitgever:Stichting Resultaten Scoren
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:42