De rol van burgers in de transitie van AWBZ naar Wmo

Beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief van burgers

publicatie - augustus 2013

Gemeenten staan aan de vooravond van drie grote decentralisaties in het sociale domein. De zelfredzaamheid en eigen initiatieven van burgers staan daarin voorop. Gemeenten verwachten veel van burgers. Maar hoe zijn burgers betrokken bij de veranderingen van het lokale beleid? In deze publicatie is de praktijk van burgerbetrokkenheid in vijf gemeenten geanalyseerd. De wijze waarop burgers betrokken zijn, blijkt samen te hangen met de visie van de gemeente op de verantwoordelijkheden van professionals, bestuurders en burgers. De onderzoekers concluderen dat innovaties in het sociale domein gelijk op moeten gaan met innovaties in de belangenbehartiging van de gebruikers van voorzieningen.

Auteur:Dick Oudenampsen & Trudi Nederland
Uitgever:Verwey Jonker-Instituut
Jaar van uitgave:augustus 2013
Aantal pagina's:44