De rotonde van Hamed

Maatwerk voor mensen met meerdere problemen

publicatie - januari 2008

Neerslag van een onderzoek in dertien steden naar de wijze waarop de hulp-, zorg- en dienstverlening aan mensen met meerdere ernstige problemen is georganiseerd: het 'Aanval op de Uitval'-traject. De auteurs ontkrachten het vermoeden dat regels in de weg zouden zitten bij een adequate hulp- en dienstverlening.

Auteur:Kruiter, A.J. en Jong, J. de en Niel, J. van en Hijzen, C.
Uitgever:Universiteit Leiden, Centre for Government Studies
Jaar van uitgave:2008
ISBN:978-90-77389-55-3
Aantal pagina's:114