De Roze Gemeentegids 2014-2015

Beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

publicatie - december 2014
De Roze Gemeentegids 2014-2015

Wat doen Nederlandse gemeenten aan de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, oftewel LHBT’s? En wat is de relatie van lokaal LHBT-beleid met de drie decentralisaties: AWBZ-Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet?  

Gemeenten hebben op dit moment te maken met deze zeer veel omvattende decentralisaties, die bovendien gepaard gaan met forse bezuinigingen. Hoe kan het lokale LHBT-beleid ingebed worden in deze decentralisaties, met name in die van de Jeugdzorg?.

De Roze Gemeentegids 2014-2015 laat zien wat er binnen de ruim 40 'Koplopergemeenten' én de andere gemeenten gebeurt op het gebied van LHBT, welke resultaten zij behalen en wat de succes- en faalfactoren zijn.

De Roze Gemeentegids 2014-2015 biedt daarnaast gemeenten en lokale belangenorganisaties actuele handreikingen voor de vormgeving van LHBT-emancipatiebeleid in de toekomst. Op terreinen als veiligheid, jongeren, ouderen, sport, wonen, onderwijs, transgenders en allochtone LHBT’s bevat de gids vele goede praktijkvoorbeelden, tips en achtergronden.

Auteur:J. Schuyf, E. Meijsen, B. Briels
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014
ISBN:9789088691119
Aantal pagina's:172
Prijs:€12,50
Downloads
De-Roze-gemeentegids-2014-2015