Ruimte voor respijt

State of the Art Discussienotitie

publicatie - januari 2009

Wat houdt respijtzorg in, wat is het belang en effect ervan, welke vraagstukken spelen en in welke richting moeten we gaan om respijtzorg te optimaliseren en in te bedden in het totale pakket mantelzorgondersteuning.

Notitie richt zich op beleidsmakers, aanbieders, financiers en verwijzers.

Auteur:Morée, M. en Schreuder Goedheijt, T. en Visser, G.
Uitgever:Expertisecentrum Mantelzorg
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:24
Downloads
Ruimte voor respijt