Ruimte voor zelforganisaties

Implicaties voor gemeenten.

publicatie - februari 2013

Zelforganisatie gaat over initiatieven die burgers zelf nemen en die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van hun eigen leven en dat van hun (directe) omgeving. De auteurs zoomen in op wat het ruimte bieden aan zelforganisatie impliceert voor gemeenten. Hoe kunnen zij adequaat reageren op initiatieven uit de samenleving en wanneer is ondersteuning, uitnodiging of juist begrenzen nodig? De auteurs illustreren de mogelijkheden aan de hand van voorbeelden en we geven vijf uitgangspunten voor beleidsmakers.

Auteur:Huygen, A.;  Marissing, E. van
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-905830-548-0
Aantal pagina's:38

Bron

Verwey-Jonker Instituut