Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren

publicatie - mei 2015

Allle partijen in de langdurige zorg – cliënten, professionals, zorgaanbieders, kennisinstituten, toezichthouders en beleidsmakers – hebben hun visie op het vraagstuk kwaliteit gegeven. Er is veel eensgezindheid in het streven naar persoonsgerichte zorg: zorg die aansluit bij de behoeftes en individuele voorkeuren van de cliënt, geboden door een deskundige professional die kennis van zaken kan vertalen in goede zorg in de individuele situatie. In deze notitie is uitgewerkt welke prioriteiten uit de gesprekken met de partijen naar voren zijn gekomen om goede langdurige zorg mogelijk te blijven maken.

Auteur:Zorginstituut Nederland
Uitgever:Zorginstituut Nederland
Jaar van uitgave:2015
ISBN:
Aantal pagina's:27

Bron