Samen leven kun je leren. Plan van aanpak voor de invoering van de maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs

publicatie - januari 2007

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. Met de invoering van een maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, wil het kabinet leerlingen doen ervaren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen. Plan van aanpak besteedt aandacht aan duur en omvang van de stage, inbedding in het onderwijsprogramma en de invoering. Het plan is uitgewerkt aan de hand van zes uitgangspunten.

Uitgever:Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:120
Downloads
Samen leven kun je leren - flyer HR
Samen leven kun je leren - flyer LR
Samen leven kun je leren - flyer