Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein.

Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden.

publicatie - februari 2013

In veel gemeenten bestaan aparte adviesraden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (WWB). Door de verandering in beleid zijn zij genoodzaakt bij elkaar in de keuken te kijken, samen te werken of samen te gaan. Elke lokale situatie vraagt weer om een andere oplossing. In de handreiking wordt helder het grote belang uiteengezet van participatie van burgers én cliënten. Vervolgens worden modellen voor samenwerking geschetst, elk met hun voor- en nadelen.

Auteur:Krijnen, R.; Gouw, M. de; Hagen, B.; Roetering, E.
Uitgever:Landelijke Cliëntenraad; Koepel Wmo-raden
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:32

Bron

VNG