Samen werken tegen agressie

Groepsbehandeling voor Turkse en Marokkaanse mannen met agressieregulatie problemen

publicatie - april 2010
Afbeelding bij Samen werken tegen agressie

Op basis van de al langer bestaande methode Niet meer door de lint, hebben Busto en Steenkist een specifiek op Turkse en Marokkaanse plegers van huiselijk geweld toegesneden groepsgedragstherapie ontwikkeld. In het handboek wordt de theoretisch goed gefundeerde aanpak stap voor stap helder beschreven: werving, motiveringstechnieken, oefeningen, inbedding in een meersporenaanpak. Het handboek bevat een uitgebreid draaiboek voor de hulpverlener.

Het werkmateriaal is afgestemd is op de doelgroep. Er worden thema’s behandeld die juist voor Turkse en Marokkaanse mannen heel relevant zijn. Er wordt rekening gehouden met de privacygevoeligheid, met de verwachtingen van migranten over hulpverlening en met de schaamtecultuur.

Uitgebracht door MOVISIE in samenwerking met GGZ Westelijk Noord-Brabant.

Auteur:Busto Puertas, A.; Steenkist, P. ; Dam, A. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:april 2010
ISBN:978-90-8869-051-8
Aantal pagina's:168
Prijs:€49,50