Samenredzaamheid en wederkerigheid in Amsterdamse vrouwenorganisaties

Handreiking

publicatie - maart 2014

Vrouwenorganisaties hebben expertises op het gebied van empowerment en ‘in eigen kracht zetten’ van mensen. Zij zijn een voorbeeld van gewenste sociale netwerken, voor de vrouwen zelf, maar ook voor de overheid. In die sociale netwerken worden betrokken vrouwen zelfredzaam en dus minder afhankelijk van zorg en hulp. In het jaar 2013 zijn 21 vrouwenorganisaties bevraagd over hun praktijk van samenredzaamheid. Op welke manieren is deze samenredzaamheid zichtbaar? Hoe doen ze dat, voor wie en met wie en met welk resultaat? Aan de hand van die inventarisatie is gekeken hoe de praktijk verbeterd kan worden en hoe meer kwaliteit in het activiteitenaanbod gebracht kan worden waarbij tegelijkertijd de financiële continuïteit verbeterd wordt.

Auteur:Krikke, H. ;  Verdonk, M. ;  Diepen, P. van
Uitgever:Stichting Samenwonen-Samenleven
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:52

Bron