Samenwerking in beweging

De lappendeken voorbij

publicatie - januari 2011

Gemeenten staan in de komende periode voor grote opdrachten door nieuwe taken en bezuinigingen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen. In dit onderzoek staan 18 gemeenten centraal. Er wordt beschreven hoe zij hun samenwerkingsrelaties vormgegeven en welke visie daaraan ten grondslag ligt. Het rapport biedt een overzicht van gemaakte keuzes en biedt inzichten over de huidige stand van zaken in de samenwerkingspraktijk. Een uitkomst is dat de gemeenten zoeken naar meer overzicht en samenhang tussen de verschillende samenwerkingsrelaties met een tendens van verzakelijking en verdere professionalisering van het organiseren van het geheel van samenwerkingsverbanden.

Auteur:Eikenboom, M.; Kiewik, M.; Heuvel, H. van
Uitgever:Deloitte en VNG
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:80