Samenwerking generalisten en specialisten sociale teams

Het inrichten van samenwerking binnen een sociaal wijkteam

publicatie - oktober 2015

Generalisten in lokale teams en specialisten buiten de teams hebben elkaar nodig om voor inwoners goede zorg en ondersteuning te organiseren. Hoe richt je die samenwerking het beste in? Antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe breed is de generalist, en wanneer wordt de overgang naar de specialist gemaakt?
  • Waarom geldt bij gemeenten vaak het uitgangspunt: generalistisch en licht als het kan, en specialistisch als het moet?
  • Welke samenwerkingsmodellen komen in de praktijk voor?
  • Komt het voor dat triage aan de voorkant zit?
  • Kan de samenstelling van het sociaal wijkteam invloed hebben op de behoefte aan experts/specialisten van buiten deze teams?
  • In onze gemeente blijkt het expertiseteam niet goed te werken. Waar kan dat aan liggen?
  • Welke vaardigheden hebben medewerkers in wijkteams nodig om goed samen te werken?
  • Welke voorbeelden zijn er in het land van vormen van samenwerking tussen generalisten en specialisten?
Auteur:Barbara de Groen, Marjan Hurkmans
Uitgever:Vilans
Jaar van uitgave:november 2015
Aantal pagina's:4

Bron

Klik hier om de vragen en antwoorden over 'Samenwerking generalisten en specialisten sociale teams' te downloaden.