Schoon, heel en werkzaam?

Een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid

publicatie - april 2013
Schoon, heel en werkzaam?

Is sporten een reëel alternatief voor wangedrag? Nemen wijkbewoners meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving als de sociale cohesie wordt vergroot? In hoeverre is het mogelijk om op straatniveau een beschavingsoffensief in te zetten? Is het zinvol om bewonersgroepen een vinger in de pap te geven in de taakstelling van de wijkagent? Maken burgerwachten hot spots veiliger? Hoe coachend is een straatcoach? Draagt herstel van het ‘sociaal weefsel’ van probleemwijken bij aan de sociale controle? En in hoeverre was dat sociaal weefsel eigenlijk toe aan genezing?

Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale interventies die de leefbaarheid moeten verbeteren. In dit boek worden enkele heersende beleidsopvattingen hierover op de proef gesteld. In aanvulling op alle inductieve, bestuurskundige en normatieve beschouwingen over het onderwerp, biedt het een wetenschappelijke toetsing van de meest dominante sociale aanpakken van dit moment. Uit de confrontatie met sociaalwetenschappelijk onderzoek kristalliseert zich een informatief, maar ook een ontnuchterend beeld van de houdbaarheid van populaire beleidsassumpties op het terrein van buurtleefbaarheid.

Let op: helaas is dit boek niet meer te bestellen bij de uitgever. Wel kunt u het boek hieronder gratis downloaden.

Auteur:Lub, V.
Uitgever:Boom Lemma uitgevers
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-90-5931-946-2
Aantal pagina's:263
Downloads
Schoon-heel-en-werkzaam