Seks - waar ligt de grens

Wat maakt jongeren met een licht verstandelijke beperking kwetsbaar, wat maakt hen weerbaar?

publicatie - januari 2009
Afbeelding bij Seks - waar ligt de grens

In de brochure vindt u een samenvatting van een kwalitatief onderzoek naar wat jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar dan wel weerbaar maakt om met seksueel grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en groepsgesprekken met ervaringsdeskundigen - de jongeren met een lichte verstandelijke beperking zelf - en docenten uit het Amsterdamse praktijkonderwijs. De brochure biedt tevens aanknopingspunten om de weerbaarheid van deze jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.

Auteur:Janssens, K.; Schakenraad, W.; Lammers, M.; Brants, L.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:16
Prijs:€0,00
Downloads
Seks - Waar ligt de grens
Kennisdossier