Seksualiteit en grenzen

publicatie - januari 2008

Wat maakt jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar, wat maakt hen weerbaar?

Verslag van een literatuurstudie dat deel uitmaakt van onderzoek in opdracht van GGD Amsterdam. Het onderzoek is gericht op gedragsdeterminanten die jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar dan wel weerbaar maken om (niet) te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Auteur:Schakenraad, W.; K. Janssens
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:60
Downloads
Seksualiteit en grenzen
Kennisdossier