Seksueel misbruik van meisjes door verwanten

Een landelijk onderzoek naar de omvang, de gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en somatische gevolgen

publicatie - januari 1988

In  deze retrospectieve studie wordt de omvang van seksueel misbruik van meisjes door verwanten onderzocht. 1054 vrouwen tussen de 20 en 40 jaar werd gevraagd naar ervaringen met seksueel misbruik voor hun zestiende levensjaar. Onder de prevalentie van seksueel misbruik wordt verstaan het aantal personen binnen de doelpopulatie dat ooit voor hun 16e jaar één of meer ervaringen met seksueel misbruik heeft gehad.

Auteur:Draijer, N
Uitgever:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jaar van uitgave:1988
ISBN:90-363-9703-0
Aantal pagina's:400