Sensitiviteit voor diversiteit

Informatie en tips voor medewerkers in de maatschappelijke opvang in contact met cliënten

publicatie - januari 2008

Brochure met informatie en een aantal tips over houding, kennis en vaardigheden die medewerkers van de maatschappelijke opvang nodig hebben om oog te hebben voor de verschillen tussen cliënten in etniciteit, leeftijd, sekse, seksuele voorkeur en beperking. Een persoonsgerichte benadering van cliënten komt hierdoor dichterbij.

Auteur:Felten, H.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:12
Downloads
Publicatie Sensitiviteit voor Diversiteit