Slaande ruzie met je partner

Je bent te ver gegaan. Wat nu?

publicatie - januari 2009
Afbeelding bij Slaande ruzie met je partner

De folder 'Slaande ruzie' kan door professionals van politie, opvang en maatschappelijk werk gebruikt worden om plegers van huiselijk geweld te motiveren om hulp te zoeken. De folder gaat in op de oorzaken van huiselijk geweld, beschrijft het proces van onmacht waarin de pleger zich bevindt en gaat in de op gevolgen van huiselijk geweld voor de pleger zelf en voor zijn partner, kinderen en verdere omgeving. De folder is tegen handlingskosten te bestellen. De folder wordt uitgegeven door MOVISIE - Ondersteuningsprogramma Huiselijk Geweld en is gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie

Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:12
Prijs:€0,00
Downloads
Slaande ruzie met je partner