Slachtofferschap van huiselijk geweld

Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

publicatie - januari 2010

Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk geweld slachtoffers worden geconfronteerd, met welke kenmerken de slachtoffers van huiselijk geweld kunnen worden beschreven, en hoe het hulpzoekgedrag van slachtoffers van huiselijk geweld kan worden gekarakteriseerd.

Auteur:Dijk, T. van; Veen, M.; Cox, E.
Uitgever:WODC
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:211