Sociaal-cultureel werker

publicatie - januari 2006

De sociaal-cultureel werker richt zich op de participatie van burgers en hun functioneren in de samenleving. Diversiteit, wonen-zorg-welzijn, veiligheid en ontwikkelingsstimulering zijn bekende werkterreinen voor hem. De centrale taak van de sociaal-cultureel werker is het ondersteunen van de doelgroep. Dat doet hij door activiteiten aan te bieden die de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te vergroten. Samen met individuele cliënten en groepen uit zijn werkgebied werkt hij aan een beter woon-, werk- en leefklimaat. Hij wordt daarbij vaak ondersteund door vrijwilligers en actieve bewoners. In dit competentieprofiel zijn op systematische wijze de taken, opgaven en competenties van de sociaal-cultureel werker beschreven.

Auteur:Vlaar, P.
Uitgever:NIZW beroepsontwikkeling
Jaar van uitgave:2006
ISBN:9059573390
Aantal pagina's:82
Downloads
Sociaal-cultureel werker