Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

Handreiking bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

publicatie - april 2016
Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

Een optimale verbinding tussen sociaal domein en veiligheids/justitieel domein is van cruciaal belang om betekenisvol in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe slaan deze domeinen bij huiselijk geweld en kindermishandeling de handen ineen?

Deze handreiking helpt je als beleidsambtenaar sociaal domein én beleidsambtenaar openbare orde en veiligheid op weg. Voor beide ambtenaren beschrijven we 5 tips.

Auteur:Daru, S. (Movisie); van den Brom, N. (Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland)
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:2
Downloads
Handreiking-veiligheid-sociaal-domein