Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten

Kwalitatieve deelstudie

publicatie - januari 2007

Oberon voerde  in opdracht van het het ministerie van VROM, DG WWI een kwalitatieve deelstudie uit. Deze studie is bedoeld om vanuit Ruimte voor Contact-projecten informatie in te winnen die bruikbaar is voor nieuwe projecten en eveneens nuttig is voor andere professionals in het brede welzijnsgebied.

Uitgever:Oberon
Jaar van uitgave:2007
Downloads
Sociaal geisoleerden en Ruimte voor Contact-projecten