Sociaal raadsman - sociaal dienstverlener

publicatie - januari 2006

De sociaal raadsman en de sociaal dienstverlener bieden ondersteuning, informatie en advies aan mensen die vragen hebben op gebieden als arbeid, inkomen, sociale zekerheid, gezondheidszorg, wet- en regelgeving en belastingen. Deze werkzaamheden zijn in één competentieprofiel beschreven en worden uitgevoerd op meerdere niveaus. Het profiel geeft weer welke taken de beroepskrachten uitvoeren, voor welke keuzes en dilemma's zij staan en welke competenties zij in huis moeten hebben om hun cliënten goed van dienst te kunnen zijn. De sociaal dienstverlener is veelal verbonden aan instellingen voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg of jeugdzorg. De sociaal raadslieden komen we vooral tegen bij brede welzijnsorganisaties, gemeenten of bij bureaus voor raadsliedenwerk.

Auteur:Liefhebber, S.
Uitgever:NIZW beroepsontwikkeling
ISBN:9059573447
Aantal pagina's:96
Downloads
Sociaal raadsman - sociaal dienstverlener