Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt

publicatie - december 2013
Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt

De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. In deze omslag verandert er veel in de AWBZ, het sociaal domein en de zorgverzekeringswet. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de samenwerking tussen professionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het sociaal domein. Voor welke uitdagingen plaatst dit de professional in welzijn en maatschappelijke dienstverlening die als generalist in de wijk werkt?

Deze publicatie gaat in op de mogelijkheden, dilemma’s en knelpunten die daarbij spelen en is geschreven voor sociaal werkers en hun organisatie. Het is ook interessant voor partners in de ggz en gemeentelijke opdrachtgevers.

Auteur:Bergen, A. van
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:17
Downloads
Sociaal-werk-en-ggz