De sociale kwestie hervat

De Wmo en sociaal werk in transitie

publicatie - december 2012

De samenleving verkeert onmiskenbaar in turbulente tijden. Een uitweg lijkt te liggen in het ontmantelen van complexe systemen als de AWBZ, de Jeugdzorg en beschutte arbeid. Hoe dat moet is niet zo eenvoudig te zeggen. Aan bod komen de consequenties van de belangrijkste wetgevende kaders (waaronder Wmo, AWBZ, Zvw), regelgeving op het gebied van stedelijke vernieuwing, veiligheid en onderwijs voor sociaal werk. De praktijk wordt in deze publicatie langsgelopen aan de hand van een inzichtelijke schets van domeinen als ggz, schuldhulpverlening, onderwijs, veiligheid.

Auteur:Sprinkhuizen, A.; Scholte, M.
Uitgever:Bohn Stafleu van Loghum
Jaar van uitgave:2012
ISBN:9789031386246
Aantal pagina's:248