Sociale professionaliteit in beweging

Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

publicatie - januari 2012

Verslag van hoe in drie lokale praktijken is gewerkt aan de vernieuwing van sociale professionaliteit. De belangrijkste les is dat professionalisering alleen tot ontwikkeling kan komen wanneer betrokken partijen zoals gemeente, maatschappelijke organisaties (welzijn, corporaties, ggz-instelling, onderwijs) en burgers het vermogen hebben om te reflecteren op hun eigen rol en op die van anderen.

Auteur:Marissing, E. van; Huygen, A.
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2012
ISBN:978-90-5830-451-3
Aantal pagina's:60