Sociale samenhang

Buurtgebonden bewonersbetrokkenheid & overbruggende contacten: een verkenning

publicatie - januari 2009

Deze verkenning heeft interventies in kaart gebracht, die actief burgerschap en sociale samenhang in buurten en wijken ontwikkelen en versterken. Het is een bonte verzameling van 140 projecten, programma’s, werkwijzen en methoden. We hebben deze ingedeeld aan de hand van de volgende zes functies:

  1. accommoderen of organiseren van ontmoeting
  2. kennis laten delen
  3. accommoderen van gemeenschappelijke interesse
  4. ondersteunen van gemeenschappelijk wijk- of buurtbelang
  5. oplossen van problemen en conflicten
  6. het versterken van informele steun- en hulpnetwerken

De verkenning beschrijft zeven veelgebruikte en veelbelovende methoden uitgebreid.

Auteur:Arum, S. van; Uyterlinde, M.; Sprinkhuizen, A.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:32
Downloads
Sociale samenhang