Sociale samenhang 2015

Wat ons bindt en verdeelt

publicatie - november 2015

Een beeld van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden belicht, onder meer tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen, en tussen de verschillende religieuze groepen en onkerkelijken. Het boek biedt vooral een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 2012–2014, maar geeft ook een terugblik over een langere periode. Met hoofdstukken over informele hulp, lidmaatschap en deelname aan verenigingen, vrijwilligerswerk en sociale samenhang en herkomst

Auteur:CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
Uitgever:CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
Jaar van uitgave:2015
ISBN:978-90-357-1618-6
Aantal pagina's:238

Bron