Sociale wijkteams en informele zorg

Issues die spelen en oplossingen die werken

publicatie - februari 2017
Sociale wijkteams en informele zorg

Veel professionals in sociale wijkteams komen niet toe aan het organiseren van een goede samenwerking met  mantelzorgers en vrijwilligers. In deze veldverkenning leest u kort over de issues die spelen en uitgebreid over de oplossingen die werken. De publicatie biedt een handig model waarmee u samenwerking met informele zorg vormgeeft. U begint met visievorming en kijkt vervolgens met uw team welke tools voor u geschikt zijn. Ook neemt u de samenwerking met andere organisaties onder de loep. Een publicatie waarmee u direct aan de slag kunt.

Auteur:Nanninga, K. (Movisie), Redeker I. (Vilans), Steekelenburg, I. van (Movisie).
Uitgever:Integraal Werken in de Wijk, Movisie
Jaar van uitgave:2017
Aantal pagina's:
Downloads
Sociale-wijkteams-informele-zorg