Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Aanbevelingen van bewoners voor sociale wijkteams.

publicatie - mei 2014

Wat vinden de burgers van de sociale wijkteams? Wat is voor hun belangrijk? Zorgbelang Noord Holland heeft samen met haar achterban van zorgvragers een lijst met aandachtspunten voor Wmo-raden, gemeenten en andere betrokkenen bij sociale wijkteams opgesteld. 

Een aantal aanbevelingen zijn:
Vanuit de uitgangspunten “kwaliteit van leven” en “eigen kracht” is het van belang dat zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de burger centraal staan. De koppeling van zorg en welzijn in sociale wijkteams is daarbij behulpzaam.

Er is een regisseur met doorzettingsmacht nodig zodat de cliënt daadwerkelijk en integraal ondersteuning krijgt en niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Het is belangrijk dat de gemeente goed communiceert over het bestaan van een sociaal wijkteam, waar het te vinden is en welke dienstverlening het biedt. Het wijkteam moet laagdrempelig aanwezig zijn in de buurt.

 

Auteur:Fadoua Achgaph
Uitgever:Zorgbelang Noord-Holland
Jaar van uitgave:mei 2014
Aantal pagina's:7