Sociotherapeut in de forensische zorg

publicatie - oktober 2010
Afbeelding bij Sociotherapeut in de forensische zorg

Om aan de ontwikkelingen en juridische eisen van deze tijd te voldoen, is het werk van de sociotherapeut in tbs-klinieken de afgelopen jaren flink veranderd. In opdracht van het ministerie van Justitie heeft MOVISIE daarom een landelijk competentieprofiel voor de sociotherapeut in de forensische zorg opgesteld. In dit profiel worden taken en competenties gekoppeld aan de kritische situaties van de dagelijkse praktijk. Wat moet een sociotherapeut in de forensische zorg kennen en kunnen? Welke lastige situaties komt hij tegen? Dit competentieprofiel is niet alleen een belangrijk visitekaartje voor deze functie, maar kan ook ingezet worden om de aansluiting tussen onderwijs en praktijk te verbeteren en gebruikt worden bij personeelsbeleid.

Auteur:Kluft, M.; Haterd, J. van de;
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:oktober 2010
ISBN:978-90-8869-055-6
Aantal pagina's:60
Prijs:€12,50
Downloads
Sociotherapeut in de forensische zorg