Soms is er geen oplossing voor

Frontliniepanel over eenzaamheid

publicatie - maart 2010
Afbeelding bij Soms is er geen oplossing voor

Ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland is eenzaam en of sociaal geïsoleerd. Het kan niet anders dan dat uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers in de sociale sector hiermee te maken hebben. Sinds 2006 bevraagt MOVISIE een panel van uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers naar hun opvattingen over uiteenlopende maatschappelijke thema's. Panelleden kunnen zelf ook onderwerpen aandragen voor een enquête en zo laten zien wat er op dat moment speelt. Het thema 'eenzaamheid' was vanaf de start van dit Internetpanel Frontliniewerkers in 2006 telkens één van de meest genoemde onderwerpen die men in een volgende enquête aan de orde wilde stellen. Eenzaamheid werd daarbij gedefinieerd als 'al voor langere tijd alleen en/of geïsoleerd zijn en dat graag anders willen.' Het onderzoek naar eenzaamheid is in het najaar van 2009 uitgevoerd.

Auteur:Briels, B.; Ploegmakers, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:maart 2010
Aantal pagina's:40
Downloads
Soms is er geen oplossing voor