Spelers in de samenlevingsopbouw aan het begin van de 21ste eeuw

publicatie - januari 2007

Samenlevingsopbouw. Het lijkt een versleten begrip, maar dat is schijn. In allerlei gedaanten komt de term terug. Er wordt gesproken over het belang van 'cement' en van 'specie' in de samenleving. De burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, ziet het als zijn belangrijkste opgave om 'de boel bij elkaar te houden'. Talja Blokland-Potters, bijzonder hoogleraar in de Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk, spreekt in 2006 haar oratie uit onder de titel 'Het sociaal weefsel van de stad'. Samenlevingsopbouw gaat dus over binden en verbinden. En dat is actueler en urgenter dan ooit. De brochure biedt een overzicht van de spelers in de samenlevingsopbouw in het begin van de 21e eeuw: wie zijn zij, wat willen zij, en hoe kunnen ze hun doelstellingen behalen en hoe kunnen we elkaar versterken? De publicatie maakt onderdeel uit van de Leergang Leefbaarheid die door MOVISIE wordt aangeboden.

Auteur:Sprinkhuizen, A.; Engbersen, R.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:8
Prijs:€2,95
Downloads
Spelers in de samenlevingsopbouw aan het begin van de 21ste eeuw