Sterke verhalen

Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen

publicatie - juli 2011

Binnen de nieuwe publicatie ‘Sterke verhalen - Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen’ van SEV en MOVISIE zijn vier dorpen beschreven die model staan voor gedurfde en veelomvattende burgerinitiatieven. Het lukt de bewoners om zelf voorzieningen rond wonen, welzijn en zorg te realiseren of in stand te houden. Deze dorpen zijn een inspiratiebron voor wat bundeling van krachten teweeg kan brengen.

Uitgever:SEV/MOVISIE
Jaar van uitgave:juli 2011
Aantal pagina's:48
Downloads
Sterke verhalen - burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen